Nama                : Arinda Ekaningsih, S.Pd

Jabatan              : Kepala Sekolah

Nama                  : Dra. Jumamiasih

Jabatan               : Guru seni Budaya dan Prakarya

Tugas Tambahan  : PKS Kurikulum dan Wali Kelas 9

Nama                  : Rotua Morawati S.Pd

Jabatan               : Guru Bahasa Indonesia

Tugas Tambahan  : PKS Kesiswaan dan Pembina Pramuka

Nama                  : Ni MadeLia Astuti, S.Pd

Jabatan               : Guru IPS dan PPKn

Tugas Tambahan  : Wakil Kelas 7

Nama                  : Sri Suprapti, S.PAK

Jabatan               : Guru PAK dan BP

Tugas Tambahan  : Koordinator PKBN2K

   

Nama                  : Kadwi Mentari, S.Pd

Jabatan               : Guru Matematika

Tugas Tambahan  : Kepala Perpustakaan

Nama                  : Rasmita Karolina Ginting, S.Pd

Jabatan               : Guru Bahasa Inggris

Tugas Tambahan  : -

Nama                  : Pittauli Simanungkalit, S.Pd

Jabatan               : Guru IPA

Tugas Tambahan  : Wali Kelas 8, Laboran Lab. IPA, PKS Sapras dan                                    Humas.                                   

 

Nama    : Ady Wijaya Bhakty

Jabatan : Penata Layan

Choose Your School