Ibadah Rabu Abu tahun ajaran 2022 Keluarga BPK PENABUR INDRAMAYU JENJANG SDK-SMPK

Event - 02 March 2022
Ibadah Rabu Abu tahun ajaran 2022 Keluarga BPK PENABUR INDRAMAYU JENJANG SDK-SMPK

Ibadah Rabu Abu adalah ibadah yang menghantarkan refleksi kita untuk mempersiapkan diri menghayati masa-masa sengsara yang akan dialami oleh Yesus untuk menyelamatkan kita umat yang percaya dari dosa. 

Ibadah Rabu Abu di BPK PENABUR Indramayu masih dilakukan secara daring melalui media virtual zoom. meskipun dilakukan secara daring, Ibadah ini masih tetap dapat dihayati secara bersama dengan khusyuk. 

Dilayani oleh Pdt Markus Hadinata selaku penasehat BPK PENABUR Indramayu, dan diikuti oleh guru dan karyawan serta peserta didik dari kelas IV-VI SDK hingga VII-X SMPK BPK PENABUR INDRAMAYU, tidak lupa juga para orang tua ikut serta dalam ibadah ini. 

                                                         

Hidup saleh yang benar merupakan tema yang ditentukan oleh tim kreatif liturgi. Pdt. Markus Hadinata mengupas materi khotbah dengan mengadakan diskusi dengan guru dan karyawan serta dengan peserta didik bahkan bersama dengan orangtua. Sehingga ibadah tersebut terkesan tidak hanya mendengarkan khotbah saja.

Hidup saleh yang benar menghantarkan penghayatan keluarga BPK PENABUR Indramayu dalam menghayati masa berpuasa. Abu sebagai lambang kerapuhan manusia akan tetapi dengan kitaa menghayati hidup yang saleh dan benar dihapadan Tuhan maka niscaya kerapuhan kita akan dikuatkan oleh kasih dari Tuhan dengan hidup saleh yang kita selalu lakukan setiap hari.


Choose Your School